کارخانه مکعب ها

تقدیر شده در گروه ساختمان های عمومی از طراحی تا اجرا

در سیزدهمین جایزه معماری و معماری داخلی ایران

مهرماه 1399


کارفرما: رضا ابراهیمی
طراح: نوشین سادات سماوکی
سازه: رامین حاجی محمد رضایی
تأسیسات مکانیکی و الکتریکی: شهرام یعقوبی
سرپرست کارگاه: علیرضا بیات، محمد شطلی
ساخت: محمد نظرنیا
عکس: دید استودیو

محل اجرا: تهران، شهرک صنعتی شمس آباد