به نام خدا

مطالب شماره ۶۱ و تابستان و پائیز1399

یادداشت:

توسعه جزیره کیش ، برای زندگی ایده ال /علی مقدس زاده

 

فیلم مستند:

فيس / مستندی درباره جزیره کیش

 

گفتگو :

درباره جزیره کیش / مرتضی بانک

 

فرهنگ و اجتماع:

اثر معماری بر فرهنگ و هویت اجتماعات ساکن در کیش / معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش

بوم گرایی – فرهنگ و اجتماع/ سعید پورعلی

قصد سکونت و تعین کننده های آن در بین ساکنان جزیره کیش / محمود مشفق، سعید پورعلی ، مسعود توفیقی

 

معماری و شهر:

نقش معماری در توسعه گردشگری جزیره کیش / امیر مسعود انوشفر

کیش جزیره شاد/ على افشار

مسجد امیر ، مسجد ماشه/ معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش

روایت سکونت در جزیره کیش / احمد زهادی

 

توریسم و گردشگری:

جزیره کیش از نگاهی دیگر / اميد سالک و اشکان صبور

بوم گردی در جزیره زیبای کیش / نگین رئوفی

 

مرکز تجاری:

میکامال / گفت و گوی امیر مسعود انوشفر با نادر کشتکار

مرکز خرید و تفریح میکامال

 

پروژه های ملی:
– ترمینال فرودگاهی جدید کیش/ مهندسین مشاور آتک
– بازار میوه مرکزی کیش – Kish Fresh Market / مخندسین مشاور نقش پایدار _ دفتر خداداد و همکاران
– پلاژ آقایان کیش / مهندسین مشاور خط و صفحه
– پروژه مسکونی آرشا/ مهندسی مشاور حسین محمودی و همکاران

 

طبیعت و محیط زیست:

معرفی محیط زیست و گونه های جانداران جزیره کیش / مریم محمدی ، محسن اسمعیلی

آب در جزیره کیش / سمیه ملک پور

 

ساختمان :

مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) / امیر موسی خانی

 

معماری:

هویت در معماری / فرزاد رستمی فر

 

گزارش:

گزارش مسابقه طراحی معماری برجهای اطلس نمک آبرود

نمایشگاه شهر بی انتها و اتو واگنر/ گلمرمينا خطیبی

احیاء کاخ نخست وزیری (سازمان زنان سابق) به نمایشگاه بین المللی هنر معاصر کیش مرکز نوآوری کیش